Strafrecht

Vanaf het moment dat iemand verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit is hulp en advies van een advocaat noodzakelijk. Dat geldt natuurlijk als sprake is van inverzekeringstelling maar ook voor andere contacten met politie en justitie.

Met name in de beginfase van een strafrechtelijke procedure is van belang welke rechten en plichten iemand heeft die wordt verdacht. Naast het volwassenenstrafrecht doet ons kantoor ook jeugdstrafzaken. Het is erg belangrijk dat als iemand die een verblijfsvergunning in Nederland heeft met het strafrecht in aanraking komt, zijn advocaat niet alleen iets weet van het strafrecht maar ook van het vreemdelingenrecht. Een strafrechtelijke veroordeling kan namelijk grote gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning. Ons kantoor is in beide rechtsgebieden gespecialiseerd.