Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

Asiel- en regulier vreemdelingenrecht, personen- en familierecht en strafrecht zijn alledrie met elkaar verweven. Indien aan een vreemdeling een inreisverbod is opgelegd en hij blijft ondanks dat in Nederland pleegt hij een misdrijf en kan daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

Een strafrechtelijke veroordeling (zelfs geldboetes!) kunnen consequenties hebben voor een verblijfsvergunning of recht op een Nederlands paspoort. Een verandering in het gezinsleven kan consequenties hebben voor een verblijfsvergunning. Voor het recht op een verblijfsvergunning kan belangrijk zijn dat het vaderschap van een kind vaststaat of dat sprake is van een officiële omgangsregeling. Omdat ons kantoor zowel straf- als vreemdelingen- als personen- en familierecht doet zijn bijna alle gecombineerde problemen binnen ons kantoor aan te pakken.

Wij staan vreemdelingen bij in alle zaken die het asiel- en regulier vreemdelingenrecht kent zoals:

 • aanvraag verblijfsvergunning vanuit Nederland of het buitenland
 • gezinshereniging of -vorming
 • medische behandeling
 • arbeid in loondienst of als zelfstandige (ook tewerkstellingsvergunningen)
 • kennismigranten
 • geestelijk voorgangers
 • visum kort verblijf
 • aanvraag naturalisatie
 • vreemdelingenbewaring
 • zaken over de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV-boetes)
 • europees rechtelijke verblijfsaanspraken (verblijf bij EU-onderdaan)
 • terugkeerbesluiten en Inreisverboden of ongewenstverklaringen
 • bijstand slachtoffers mensenhandel (bg)
 • indienen van bezwaar en beroep in geval van een negatieve beslissing van de IND