Kosten

De kosten voor een procedure zijn in de eerste plaats afhankelijk van het feit of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bij elke zaak gaan wij na of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Mocht dit zo zijn dan wordt bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging aangevraagd. De raad bepaalt vervolgens op basis van de hoogte van uw inkomen uw eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de raad www.rvr.org.

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking dan maken wij vooraf duidelijke afspraken over het uurtarief dan wel over een vast bedrag voor de gehele procedure.