Advocaten

Onze advocaten zijn primair gespecialiseerd in asiel- en regulier vreemdelingenrecht, personen- en familierecht en strafrecht.

inger-hagg-thumb

Inger Hagg

Mr. I.M. Hagg heeft gestudeerd in Utrecht en is strafrechtelijk en internationaalrechtelijk afgestudeerd. Voordat zij in 2003 werd beëdigd als advocaat in Amsterdam heeft zij gewerkt bij het Bureau voor Rechtshulp in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in Strafrecht en Vreemdelingenrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Vreemdelingen bewaring
 • Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

jorg-werner-thumb

Jorg Werner

Mr. J. Werner heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2010 afgestudeerd in staats- en bestuursrecht. Na zijn studie heeft hij als Juridisch adviseur 'Kinderrechten & Migratie' gewerkt bij Defence for Children. In deze functie heeft hij zowel ervaring opgedaan in het verlenen van individuele rechtshulp, als in het doen van juridisch onderzoek. Vanuit zijn rol op de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children heeft hij diverse individuele zaken kinder- en mensenrechterlijk ondersteund. Daarnaast heeft hij zijn onderzoeksresultaten in rapporten en artikelen in juridische vakbladen gepubliceerd. Werner is verder als docent verbonden aan OSR Juridische Opleidingen waar hij als docent optreedt bij de cursus Actualiteiten Gezinsmigratie.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en familierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

vivian-oliana-thumb

Vivian Oliana

mr. V.M. Oliana is gespecialiseerd in het asiel- en migratierecht. Zij staat asielzoekers bij in de nationale procedure en heeft jarenlange proceservaring bij de vreemdelingenrechter. Daarnaast specialiseert zij zich op het gebied van gezinshereniging, verblijf wegens studie, rechten van EU-burgers, medische verblijfsvergunningen, intrekkingen van verblijfsvergunningen, opheffen van inreisverboden en vreemdelingenbewaring.

Vivian heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij Vluchtelingenwerk gewerkt. Zij is geboren in Nederland en spreekt Nederlands en Engels.

Expertise
 • Asiel
 • Migratie
 • Europees recht

Advocaat sinds 2017

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Vreemdelingen bewaring

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

ruth-achttienribbe-thumb

Ruth Achttienribbe

mr drs R. (Ruth) Achttienribbe is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het immigratierecht.

In het immigratierecht behandelt zij asielprocedures en vreemdelingrechtelijke procedures. Zij kan u bijstaan in gezinshereniging, verblijf bij familie of wegens studie, medische- of humanitaire redenen, de rechten van EU-burgers, (grens)bewaringszaken en het opheffen van inreisverboden.

In het personen- en familierecht behandelt zij afstammingszaken, erkenningskwesties, omgangsregelingen, adopties, echtscheidingen en alimentatiezaken. Zij richt zich met name op gezagszaken, afstamming- en erkenningskwesties, alsmede het alimentatierecht, allen tevens met internationale aspecten.

Ruth is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en in de Sociale Wetenschappen met een focus op immigratie en internationale rechtsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Asiel- en Vluchtelingenrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

maartje-terpstra-thumb

Maartje Terpstra

mr. M. Terpstra is meester in de Rechten en in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting van het bestuursrecht. In hetzelfde jaar is zij begonnen als asieljurist bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel waar zij zich heeft toegelegd op het asiel- en vreemdelingenrecht.

In 2004 is zij beëdigd als advocaat en mede-oprichtster geworden van Altadvocaten, immigration lawyers. Sinds 1 april 2021 heeft zij zich aangesloten bij Haggadvocaten.

Vanwege haar ruim 20 jaar ervaring in het immigratierecht, is zij in staat u deskundig bij te staan bij alle soorten asiel- en vreemdelingrechtelijke procedures.

Zij is bestuurslid en penningmeester van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland en lid van de Orde van Advocaten en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken. Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Vreemdelingen bewaring

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

krista-kaptein-thumb

Krista Kaptein

Mr. E.C. Kaptein heeft rechten gestudeerd in Utrecht. In 2008 is zij afgestudeerd in de richtingen Internationaal publiekrecht en Economisch publiek- en bedrijfsrecht aan de Universiteit Utrecht.

In 2010 is zij beëdigd als advocaat. Vanaf 2013 is zij als partner werkzaam geweest bij Altadvocaten, immigration lawyers. Sinds 1 april 2021 heeft zij zich aangesloten bij Haggadvocaten.

Mr. E.C. Kaptein is gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht en heeft door de jaren heen veel deskundigheid verworven. Zij kan u onder andere bijstaan bij het indienen van verblijfsaanvragen, en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van asiel, gezinshereniging (TEV) , EU verblijfsrecht (o.a. Chavez-Vilchez), verblijf als kennismigrant, Aziatische Horeca regeling, Nederlands-Amerikaans Vriendschapsvedrag (DAFT), EU langdurig ingezetene en intrekking van de verblijfsvergunning.

Zij is lid van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken. Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vreemdelingenrecht
 • Asielrecht
 • Vreemdelingen bewaring

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.