Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u een probleem op het gebied van asiel- of regulier vreemdelingenrecht, personen- en familierecht of strafrecht? En heeft u hiervoor een advocaat nodig? Neem dan direct contact met ons op.

Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

Advies en juridische bijstand bij alle vreemdelingenrechtelijke procedures zoals gezinshereniging, medische zaken, werken in Nederland, naturalisatie, visum kort verblijf, EU-richtlijnen en asielzaken.

Personen- en Familierecht

Ons kantoor behandelt echtscheidingen, kinder- en partneralimentatie, boedelverdelingen, zorgregelingen (gezag en omgang) en afstammingszaken (o.a. erkenning, ontkenning of vaststelling vaderschap of wijziging geboorteakte).

Strafrecht

Moet u voorkomen of wordt u verhoord als verdachte van een strafbaar feit dan kunnen wij u adviseren of zo nodig bijstaan. Wij behandelen ook procedures waarbij een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd.

”Wat bij ons voorop staat is onze volledige inzet voor een zaak en vooral een eerlijk verhaal vertellen aan de client, ook als iets niet mogelijk is.”

Inger Hagg

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht | Strafrecht
hagg@haggadvocaten.nl
06 25237241

Jorg Werner

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht | Personen- en Familierecht
werner@haggadvocaten.nl
06 52845771

Vivian Oliana

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

oliana@haggadvocaten.nl
06 39746802

Ruth Achttienribbe

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht | Personen- en Familierecht
achttienribbe@haggadvocaten.nl
06 18578379

Maartje Terpstra

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

terpstra@haggadvocaten.nl
020 6274907

Krista Kaptein

Advocaat
Asiel- en regulier vreemdelingenrecht

kaptein@haggadvocaten.nl
020 6274907

Hagg advocaten is een samenwerkingsverband tussen Hagg advocaten en de eenmanszaken Mr VM. 0liana advocatuur, Mr R. Achttienribbe, mr. M. Terpstra en Mr. E.C. Kaptein, allen statutair gevestigd te Amsterdam. Mr. V.M. Oliana, Mr R. Achttienribbe, mr. M. Terpstra en Mr. E.C. Kaptein sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen de zaak zelfstandig en voor eigen rekening en risico door middel van hun eigen ondernemingen.